EUROFORMES, a.s.Týmto si dovoľujeme oznámiť, že spoločnosť EUROFORMES, a.s.
je v procese likvidácie a že neexistuje žiadna nástupnícka
obchodná spoločnosť pod podobným obchodným menom.